طراحی ارائه شده

قیمت ارائه شده

تولید استاندارد به پایان رسید

مشتریان اوکراین

2018-07-26|بازدید مشتری

مشتری از اوکراین ----- پروژه جرثقیل سقفی دو پرتو

از دوستان ما از اوکراین به گرمی استقبال می کنیم تا از کارخانه ما بازدید کنند ، به منظور ایجاد همکاری طولانی مدت ، مشتریان ما برای بررسی کیفیت و ظرفیت تولید ما از کارخانه ما بازدید می کنند.

مشتری از اوکراین ..

جلسه فنی در اتاق پذیرایی ما

مشتری از اوکراین ..

آنها در خط تولید ما جالب هستند ، زیرا تمام قطعات طبل ، قلاب ، چرخ و قرقره تولید شده توسط خود ما هستند.

برچسب های مقاله:چرثقیل هوایی
فارسی
English Español Português do Brasil Русский Français Deutsch 日本語 한국어 العربية Italiano Nederlands Ελληνικά Svenska Polski ไทย Türkçe हिन्दी Bahasa Indonesia Bahasa Melayu Tiếng Việt 简体中文 বাংলা Pilipino اردو Українська Čeština Беларуская мова Kiswahili Dansk Norsk فارسی