Η εταιρεία μας σέβεται πλήρως το απόρρητο των πελατών της. Προκειμένου να διατηρηθεί το απόρρητο όλων των πληροφοριών που μας παρέχετε, τηρούμε αυστηρά την ακόλουθη Πολιτική Απορρήτου που περιγράφεται παρακάτω.

Πεδίο εφαρμογής πολιτικής απορρήτου

Για τους χρήστες του ιστότοπου να υποβάλουν πληροφορίες και ο διακομιστής άφησε τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες.

Περιεχόμενα συλλογής πληροφοριών

Αφού υποβάλετε την παραγγελία σας, θα συλλέξω τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως όνομα, διεύθυνση email, ταχυδρομικός κώδικας, διεύθυνση παραλήπτη, τηλέφωνο και ούτω καθεξής.

Η εταιρεία μας ενδέχεται να λαμβάνει και να καταγράφει αυτόματα πληροφορίες που περιέχονται στο αρχείο καταγραφής του προγράμματος περιήγησης ή του διακομιστή σας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της διεύθυνσης IP σας, των πληροφοριών που περιέχονται στα cookie της εταιρείας μας και στα αρχεία των ιστοσελίδων που επισκεφθήκατε.

Προστασία και χρήση πληροφοριών

Οι παραπάνω περιγραφόμενες πληροφορίες που συλλέγονται από την εταιρεία μας θα χρησιμοποιηθούν για:

 1. Παροχή υπηρεσιών προϊόντων σε πελάτες ·
 2. να παρέχει στους πελάτες προϊόντα, κίνητρα και υπηρεσίες διανομής ·
 3. Παροχή άλλων υπηρεσιών σε πελάτες.

Οι πληροφορίες που διατηρεί η εταιρεία μας σχετικά με έναν πελάτη θα παραμείνουν εμπιστευτικές εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Συμφωνείτε να κοινοποιήσετε τις πληροφορίες σε τρίτους.
 2. Το προϊόν και οι υπηρεσίες που ζητήσατε μπορούν να προσφερθούν μόνο με την αποκάλυψη των πληροφοριών σας.
 3. Οι πληροφορίες αποκαλύπτονται καταλλήλως από την εταιρεία μας εντός του εγκεκριμένου πεδίου εφαρμογής της, όπως απαιτείται από το νόμο, κατόπιν εντολής από εξουσιοδοτημένο φορέα ή όπως απαιτείται σε νομικές διαδικασίες.
 4. Όταν η εταιρεία μας υποχρεούται από το νόμο να αποκαλύπτει πληροφορίες σε τρίτους σε περιπτώσεις όπου η εταιρεία μας ανακαλύπτει παραβατικούς όρους παροχής υπηρεσιών ή άλλους κανονισμούς που σχετίζονται με τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας μας.
 5. Για λόγους διατήρησης των συμφερόντων των πελατών και του κοινού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ·
 6. Οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις όπου η εταιρεία μας θεωρεί απαραίτητη τη δημοσίευση, τη συλλογή ή την αποκάλυψη πληροφοριών ενός ατόμου.

Πολιτικές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε εμπιστευτική τη διεύθυνση e-mail σας. Δεν πουλάμε, ενοικιάζουμε ή εκμισθώνουμε τις λίστες συνδρομών μας σε τρίτα μέρη και δεν θα παρέχουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε κανένα τρίτο άτομο, κυβερνητική υπηρεσία ή εταιρεία ανά πάσα στιγμή, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο.

Θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση e-mail σας αποκλειστικά για να παρέχουμε έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με τις πληροφορίες των προϊόντων μας.

Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες που στέλνετε μέσω e-mail σύμφωνα με την ισχύουσα ομοσπονδιακή νομοθεσία.

Συμμόρφωση CAN-SPAM

Σύμφωνα με τον νόμο CAN-SPAM, όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από τον οργανισμό μας θα αναφέρουν σαφώς από ποιον είναι το e-mail και θα παρέχουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τον αποστολέα. Επιπλέον, όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα περιέχουν επίσης συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κατάργησης του εαυτού σας από τη λίστα αλληλογραφίας μας, έτσι ώστε να μην λαμβάνετε περαιτέρω επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς.

Επιλογή / Εξαίρεση

Ο ιστότοπός μας παρέχει στους χρήστες την ευκαιρία να εξαιρεθούν από τη λήψη επικοινωνιών από εμάς και τους συνεργάτες μας διαβάζοντας τις οδηγίες κατάργησης εγγραφής που βρίσκονται στο κάτω μέρος οποιουδήποτε e-mail που λαμβάνουν από εμάς ανά πάσα στιγμή.

Οι χρήστες που δεν επιθυμούν πλέον να λαμβάνουν το ενημερωτικό δελτίο ή το διαφημιστικό μας υλικό μπορούν να εξαιρεθούν από τη λήψη αυτών των επικοινωνιών κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο e-mail.

Αναθεωρήσεις πολιτικής απορρήτου

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει την Πολιτική Απορρήτου της.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν διαπιστώσετε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία αποκαλύπτονται ακατάλληλα ή δεν επιθυμείτε πλέον να αποδεχτείτε τις υπηρεσίες της εταιρείας ή στην πολιτική απορρήτου μας τυχόν σχόλια ή προτάσεις, στείλτε ένα email στην εταιρεία μας, θα το κάνουμε έγκαιρα.

όροι και Προϋποθέσεις

 1. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟ CONΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις αντιπροσωπεύουν την τελική και πλήρη συμφωνία των μερών και κανένας όρος ή προϋπόθεση με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή αλλαγή των διατάξεων που αναφέρονται στο παρόν δεν είναι δεσμευτικοί για την Εταιρεία μας, εκτός εάν γίνουν γραπτώς και υπογράφονται και εγκρίνονται από έναν αξιωματικό ή άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο στην εταιρεία μας. Καμία τροποποίηση οποιουδήποτε από αυτούς τους όρους δεν θα τροποποιηθεί από την αποστολή αγαθών της Εταιρείας μας μετά την παραλαβή της παραγγελίας αγοράς των Αγοραστών, του αιτήματος αποστολής ή παρόμοιων εντύπων που περιέχουν έντυπους όρους και προϋποθέσεις επιπρόσθετες ή σε σύγκρουση με τους όρους του παρόντος. Εάν οποιοσδήποτε όρος, ρήτρα ή διάταξη κηρυχθεί άκυρη από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, τέτοια δήλωση ή εκμετάλλευση δεν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιουδήποτε άλλου όρου, ρήτρας ή διάταξης που περιέχεται στο παρόν.
 2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ - Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται σε γραπτή επαλήθευση τιμής από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας μας, εκτός εάν έχει οριστεί γραπτώς για να είναι σταθερή για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η αποστολή εμπορευμάτων χωρίς γραπτή επαλήθευση τιμής δεν συνιστά αποδοχή της τιμής που περιέχεται στην παραγγελία.
 3. ΥΠΟΘΕΣΗ - Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να αντικαταστήσει ένα εναλλακτικό προϊόν παρόμοιου είδους, ποιότητας και λειτουργίας. Εάν ο Αγοραστής δεν θα αποδεχτεί ένα υποκατάστατο, ο Αγοραστής πρέπει να δηλώσει συγκεκριμένα ότι δεν επιτρέπεται αντικατάσταση όταν ο αγοραστής ζητά προσφορά, εάν έχει υποβληθεί τέτοια αίτηση για προσφορά, ή, εάν δεν έχει υποβληθεί αίτημα για προσφορά, κατά την υποβολή παραγγελίας στο Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας .
 4. ΤΙΜΗ - Οι αναφερόμενες τιμές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν χρεώσεων μεταφοράς, ισχύουν για 10 ημέρες, εκτός εάν οριστούν ως σταθερές για συγκεκριμένη περίοδο σύμφωνα με γραπτή προσφορά ή έγγραφη αποδοχή πωλήσεων που εκδίδεται ή επαληθεύεται από αξιωματικό ή άλλο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας μας. Μια τιμή που ορίζεται ως σταθερή για μια συγκεκριμένη περίοδο μπορεί να ανακληθεί από την Εταιρεία μας εάν η ανάκληση γίνεται γραπτώς και αποστέλλεται στον Αγοραστή πριν από τη στιγμή που η Εταιρεία μας λαμβάνει γραπτή αποδοχή της τιμής. σημείο αποστολής. Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει παραγγελίες σε περίπτωση που οι τιμές πώλησης είναι χαμηλότερες από τις αναφερόμενες τιμές καθορίζονται από κυβερνητικούς κανονισμούς.
 5. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η Εταιρεία μας θα χρησιμοποιήσει την κρίση της για τον καθορισμό του μεταφορέα και της δρομολόγησης. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για καθυστερήσεις ή υπερβολικά έξοδα μεταφοράς που προκύπτουν από την επιλογή της.
 6. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - Εκτός εάν παρέχεται διαφορετικά, η Εταιρεία μας θα συμμορφώνεται μόνο με τα ελάχιστα πρότυπα συσκευασίας για την επιλεγμένη μέθοδο μεταφοράς. Το κόστος όλων των ειδικών συσκευασιών, φόρτωσης ή στήριξης που ζητά ο Αγοραστής θα πληρώνεται από τον Αγοραστή. Όλα τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής για τον ειδικό εξοπλισμό του Αγοραστή θα πληρώνονται από τον Αγοραστή.
Ελληνικά
English Español Português do Brasil Русский Français Deutsch 日本語 한국어 العربية Italiano Nederlands Svenska Polski ไทย Türkçe हिन्दी Bahasa Indonesia Bahasa Melayu Tiếng Việt 简体中文 বাংলা فارسی Pilipino اردو Українська Čeština Беларуская мова Kiswahili Dansk Norsk Ελληνικά