Bản vẽ được cung cấp

Giá cung cấp

Sản xuất tiêu chuẩn đã hoàn thành

Ngày 14 tháng 5 năm 2020, 5 bộ cầu trục dầm đơn đến Myanmar

2020-05-14|Dự án tình huống

Dự án

Cầu trục dầm đơn 16T / Nhịp 22,7 / 16,4m / Chiều cao nâng 9m

Myanmar Myanmar Myanmar Myanmar

Giao tiếp của chúng tôi bắt đầu lúc 10 giờthứ tự Tháng 3 năm 2020. Dự án này dành cho công việc gia công. Và cuộc trao đổi về chi tiết kéo dài đến 15thứ tự Tháng 4 năm 2020, PI xác nhận. Sau khi sản xuất xong, chúng tôi sắp xếp lô hàng vào ngày 14thứ tự Tháng 5 năm 2020.

THẺ BÀI VIẾT:cần cẩu trên cao
Tiếng Việt
English Español Português do Brasil Русский Français Deutsch 日本語 한국어 العربية Italiano Nederlands Ελληνικά Svenska Polski ไทย Türkçe हिन्दी Bahasa Indonesia Bahasa Melayu 简体中文 বাংলা فارسی Pilipino اردو Українська Čeština Беларуская мова Kiswahili Dansk Norsk Tiếng Việt