Tekening voorzien

Prijs Verstrekt

Standaardproductie Afgewerkt

De samenstelling van de portaalkraan en de veiligheidsmaatregelen

2019-11-19|Productnieuws

Samenstelling van de portaalkraan

Een portaalkraan is een soort kraan waarvan de horizontale brug op twee poten is gezet om de portaalstructuur te vormen. Dit soort kraan loopt op het grondtraject en wordt voornamelijk gebruikt in het open opslagterrein, het dok, de krachtcentrale, de haven en het goederenstation van het spoor voor de behandeling en installatie.

Het hijsmechanisme, het loopkatmechanisme en het kraanbaanmechanisme van de portaalkraan, zijn in principe hetzelfde met de bovenloopkraan. Door de grote overspanning wordt het loopwerk van de kraan meestal apart aangedreven om te voorkomen dat de kraan schuin loopt en de weerstand toeneemt, of zelfs ongelukken.

De brug kan ook vrijdragend aan één kant of vrijd aan beide uiteinden om het werkbereik te vergroten. De semi-portaalkraanbrug heeft poten aan de ene kant en geen poten aan de andere kant, die direct op de baanbalk lopen.

Samenstelling van de portaalkraan en veiligheidsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen voor de werking

 1. Bij het hijsen van zware voorwerpen moet de haak en de staalkabel verticaal worden gehouden en mogen de te hijsen voorwerpen niet schuin worden versleept.
 2. Het zwaartepunt moet worden geïdentificeerd en stevig worden vastgebonden. Breng het matte hout goed aan met een scherpe hoek.
 3. Voordat het gewicht van de grond wordt gehesen, mag de kraan niet omdraaien.
 4. Bij het heffen of laten zakken van het gewicht moet de snelheid gelijkmatig en stabiel zijn, om een scherpe snelheidsverandering te voorkomen, waardoor het gewicht in de lucht kan schommelen en gevaar kan opleveren. Bij het vallen van een gewicht moet de snelheid niet te hoog zijn, zodat het gewicht niet kan vallen bij het breken van het gewicht.
 5. Probeer onder de omstandigheden van het hijsen van gewicht te voorkomen dat het opstijgen en vallen van de giek. Wanneer de giek moet worden gehesen en neergelaten onder de voorwaarde van het hijsgewicht, mag het hijsgewicht niet hoger zijn dan 50% van het voorgeschreven gewicht.
 6. Wanneer de kraan onder de omstandigheden van het hijsgewicht draait, moet hij goed opletten of er obstakels in de buurt zijn. Als er obstakels zijn, moet hij proberen deze te vermijden of te verwijderen.
 7. Er mag geen personeel onder de kraanbalk blijven en proberen te voorkomen dat het personeel erdoorheen gaat.
 8. Twee kranen werken op hetzelfde spoor en de afstand tussen de kranen moet meer dan 3 meter bedragen.
 9. Wanneer twee kranen samen één object optillen, mag het hijsgewicht niet hoger zijn dan 75% van het totale hijsgewicht van de twee kranen. De beweging en de hefwerking van de twee kranen moeten consistent zijn.
 10. De hijs- en staalkabel met variabele amplitude moet één keer per week worden geïnspecteerd en er moet een registratie worden gemaakt. Specifieke voorschriften worden uitgevoerd overeenkomstig de relevante bepalingen inzake het hijsen van staalkabel.
 11. Wanneer de kraan met lege lading rijdt, moet de haak zich 2m boven de grond bevinden.
 12. Stop de werking onmiddellijk wanneer de wind meer dan zes graden waait. TMK moet de arm naar beneden draaien en goed laten zakken om de haak stevig op te hangen. De portaalkraan moet een goede ijzeren wig zijn (stoprail), en de haak moet tot aan de bovengrens hangen. Sluit tegelijkertijd de deuren en ramen, sluit de stroom af, trek aan het kabelwindtouw. Op gewone tijdstippen na de voltooiing van de werkzaamheden dient men volgens deze methode te werk te gaan.
 13. Het is ten strengste verboden om diverse artikelen op te stapelen en in geval van een val in de werking van menselijke letsels moeten vaak gebruikte gereedschappen in de speciale gereedschapskoffer in de operatiekamer worden geplaatst.
 14. Verander tijdens het gebruik niet plotseling de snelheid of achteruit, om het gewicht in de luchtschommeling niet te veroorzaken, laat ook niet toe dat er meer dan twee (inclusief de secundaire haak) tegelijk werken.
 15. Tijdens het rijden mag de hand van de bediener de controleur niet verlaten. In geval van een plotselinge storing in de werking moeten maatregelen worden genomen om het gewicht veilig te laten landen en vervolgens de stroomtoevoer voor reparatie af te sluiten.
ARTIKEL TAGS:portaalkraan,bovenloopkraan
Nederlands
English Español Português do Brasil Русский Français Deutsch 日本語 한국어 العربية Italiano Ελληνικά Svenska Polski ไทย Türkçe हिन्दी Bahasa Indonesia Bahasa Melayu Tiếng Việt 简体中文 বাংলা فارسی Pilipino اردو Українська Čeština Беларуская мова Kiswahili Dansk Norsk Nederlands