Ritning tillhandahålls

Tillhandahållet pris

Standardproduktion klar

Portalkranens sammansättning och säkerhetsåtgärder

2019-11-19|Produktnyheter

Sammansättning av portalkran

Portalkran är en slags kran vars horisontella bro är inställd på två ben för att bilda portalkonstruktionen. Denna typ av kran går på markbanan och används huvudsakligen i den öppna förvaringsgården, bryggan, kraftverket, hamnen och järnvägsfraktstationen för hantering och installation.

Lyftmekanismen, vagnkörningsmekanismen och krankörningsmekanismen för portalkranen är i princip densamma med överliggande kran. På grund av det stora spännvidden drivs kranens mekanism mestadels på ett separat sätt för att förhindra att kranen lutar och ökar motståndet, eller till och med olyckor.

Bron kan också vara utdragbar på ena sidan eller utkragad i båda ändar för att förlänga arbetsområdet. Halvportalkranbro har ben i ena änden och inga ben i andra änden, som går direkt på landningsbanan.

Sammansättning av portalkran och säkerhetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder vid användning

 1. När du lyfter tunga föremål ska kroken och vajern hållas lodrätt och föremålen som ska hissas får inte dras snett.
 2. Tyngdpunkten bör identifieras och bindas ordentligt. Applicera mattträ med akut vinkel.
 3. Innan vikten lyfts från marken ska kranen inte vända.
 4. När du lyfter eller sänker vikten ska hastigheten vara jämn och stadig för att undvika kraftig hastighetsförändring, vilket kan få vikten att svänga i luften och orsaka fara. När en vikt faller bör hastigheten inte vara för snabb för att inte falla när du bryter vikten.
 5. Försök undvika att lyfta och falla bommen under omständigheterna med lyftvikt. När bommen måste lyftas och sänkas under lyftvikt, får lyftvikten inte överstiga 50% av den föreskrivna vikten.
 6. När kranen roterar under omständigheterna med lyftvikt ska den vara noga med om det finns hinder runt. Om det finns hinder ska den försöka undvika eller rensa dem.
 7. Ingen personal får stanna under kranbalk och försöka undvika att personal passerar igenom.
 8. Två kranar arbetar på samma spår och avståndet mellan dem bör vara mer än 3m.
 9. När två kranar lyfter ett objekt ihop får lyftvikten inte överstiga 75% av den totala lyftvikten för de två kranarna. De två kranarnas rörelse- och lyftverkan ska vara konsekvent.
 10. Hissning och stålvajer med variabel amplitud ska inspekteras en gång i veckan och register ska göras. Specifika krav ska implementeras i enlighet med relevanta bestämmelser om lyftstål.
 11. När kranen färdas med tom last ska kroken vara 2 m över marken.
 12. Stoppa driften omedelbart när det blåser över sex grader. TMK ska vrida armen i riktning motvind och sänka den ordentligt för att hänga fast kroken ordentligt. Portalkranen måste vara gjord av en järnkil (stoppskenan) och kroken till den övre gränsen. Stäng samtidigt dörrarna och fönstren, stäng av strömmen, dra i kabelvindret. Vid ordinarie tider efter arbetets slutförande bör hanteras enligt detta.
 13. Kranplattformen är strängt förbjudet att stapla upp diverse artiklar och föremål, i händelse av att människor skadas, bör ofta använda verktyg placeras i specialverktygslådan i operationssalen.
 14. Byt inte plötsligt hastighet eller backa under drift för att inte orsaka vikten i luftsvängningen, tillåt inte heller att man använder mer än två (inklusive sekundär krok) samtidigt.
 15. När du kör ska operatörens hand inte lämna styrenheten. Vid plötsligt driftstopp ska åtgärder vidtas för att landa vikten säkert och sedan stänga av strömförsörjningen för reparation.
ARTIKELMÄRKEN:portalkran,travers
Svenska
English Español Português do Brasil Русский Français Deutsch 日本語 한국어 العربية Italiano Nederlands Ελληνικά Polski ไทย Türkçe हिन्दी Bahasa Indonesia Bahasa Melayu Tiếng Việt 简体中文 বাংলা فارسی Pilipino اردو Українська Čeština Беларуская мова Kiswahili Dansk Norsk Svenska